mércores, 22 de setembro de 2010

Un Rato No Tubo

No convento de voces
tremerosas de desexos
inconclusos que ateigan
nas sombras que esmorecen
soou a harmonía celestial, que me namoras

Teclas de antergas
mans artesás de enrugas
cavilosas e anónimas
de partituras eternas
que interpretas con mestría, que me namoras

Imaxes e lembranzas
ríos de cores
maxia de precisións matemáticas
ateigadas de sensibilidade
na música que tocas, que me namoras