sábado, 24 de maio de 2014

Haiku 2

sombras na noite
contemplando o baleiro
que me arrodea

Baleiro

Quero baleirarme
do baleiro que sinto
morna melancolía de frías paraxes
de tenues luces e intensas sombras
de outono

Utópicas lembranzas
de promesas que cecais
o tempo non vexa cumpridas
no caos que reina esta existencia
que asemellas, ás veces, xa escrita

Retírome, canso, ao sono...